Marekaj

Aksè Piblik: Wi
Menas aktyèl ak pwochen: Gen kèk pisin detwi; siye, debwazman ak modifikasyon nan kò dlo; irigasyon chanèl konstriksyon; overgrazing ak patiraj boule pou bèt; ak polisyon endistri min.
adrès:
Cuatrociénegas, Coahuila de Zaragoza, Meksik
Aksè Piblik: Wi
Menas aktyèl ak pwochen: Ensèk nuizib Plant ak bèt (aktyèl ak yon plan kontwòl nan plas); bon jan kalite dlo (plan kontwòl nan plas) ak Chanjman Klima (lavni ak estrateji jesyon dlo ke yo te devlope ak aplike yo bese ak adapte yo ak chanjman potansyèl)
adrès:
652 Lake Mokoan Road, Winton North VIC, Ostrali