Эрхэм зорилго ба зорилго

Ус намгархаг газрын эрдэмтдийн нийгэмлэг (SWS) Ус намгархаг газрыг санаачлагч санаачилгын зорилго нь тус орны экологийн эмзэг ландшафтын талаарх мэдлэг, талархал, мэдлэгийг дээшлүүлэх явдал юм. Ус намгархаг газар дэлхий даяар.

Ус намгархаг газрыг санаачлах санаачлага нь:

  • Ус намгархаг газар, ус намгархаг газрыг харуулах, нийтэд мэдээлэх замаар ус намгархаг газрыг олон нийтэд таниулах
  • Тєрєєс байгалийн нєєцийн газар, ТББ-уудтай сайн чанарын ус намгархаг газар, хїний байгаль орчинд їзїїлэх ач холбогдол бїхий ус намгархаг газар, биологийн тєрєл зїйлтэй ус чийг намгархаг газрыг тодорхойлох
  • Гадны сонирхогч, эрдэмтэн судлаач, сурган хүмүүжүүлэгчид, Ус намгархаг газрын шинжлэх ухаан, газар зүйд сонирхолтой хүмүүсийг татан оролцуулах