Om Velfel av Distinction

Finn et våtmark

Prøv å søke: RAMSAR, Kyst, innlandet

Søk i radius 0 miles

Søkeresultater

Offentlig tilgang: Ja
Nåværende og fremtidige trusler: Noen bassenger ødelagt; tørking, avskoging og modifisering av vannforekomster; vanning kanaler konstruksjon; overbeite og brenning av beite for husdyr; og forurensning fra gruveindustrien.
Adresse:
Cuatrociénegas, Coahuila de Zaragoza, México
Offentlig tilgang: Ja
Nåværende og fremtidige trusler: Fragmentering, invasive arter, belastning av næringsstoffer, utvikling av vannskille og avrenning av overvann
Adresse:
forente stater
Offentlig tilgang: Ja
Nåværende og fremtidige trusler: Skadedyrsplanter og dyr (nåværende med en kontrollplan på plass); vannkvalitet (kontrollplan på plass) og klimaendringer (fremtid med strategier for vannforvaltning som utvikles og implementeres for å dempe og tilpasse seg potensielle endringer)
Adresse:
652 Lake Mokoan Road, Winton North VIC, Australia
Offentlig tilgang: Ja
Nåværende og fremtidige trusler: Skadedyrsplanter og dyr (nåværende med en kontrollplan på plass); vannkvalitet (kontrollplan på plass) og klimaendringer (fremtid med strategier for vannforvaltning som utvikles og implementeres for å dempe og tilpasse seg potensielle endringer)
Adresse:
Swan Lake National Wildlife Refuge, Mendon, MO, USA

Oppføringer Carousel