வென்ட்லாண்ட்ஸ் ஆஃப் டிஸ்டின்ஷன் பற்றி

ஒரு நிலப்பரப்பு கண்டுபிடிக்க

தேட முயற்சிக்கவும்: ராம்சர், கடலோர, உள்நாட்டு

ஆரம் தேடு 0 ஆயிரக்கணக்கான

தேடல் முடிவுகள்

பொது அணுகல்: ஆம்
தற்போதைய மற்றும் எதிர்கால அச்சுறுத்தல்கள்: சில குளங்கள் அழிக்கப்பட்டன; உலர்த்துதல், காடழிப்பு மற்றும் நீர்நிலைகளை மாற்றியமைத்தல்; நீர்ப்பாசன தடங்கள் கட்டுமானம்; கால்நடைகளுக்கு அதிகப்படியான மற்றும் மேய்ச்சல் எரியும்; மற்றும் சுரங்க தொழில் மாசுபாடு.
முகவரி:
குட்ரோசியெனெகாஸ், கோஹுயிலா டி சராகோசா, மெக்ஸிகோ
பொது அணுகல்: ஆம்
தற்போதைய மற்றும் எதிர்கால அச்சுறுத்தல்கள்: துண்டு துண்டாக, ஆக்கிரமிப்பு இனங்கள், ஊட்டச்சத்து ஏற்றுதல், நீர்நிலை மேம்பாடு மற்றும் புயல் நீர் ஓடுதல்
முகவரி:
ஐக்கிய மாநிலங்கள்
பொது அணுகல்: ஆம்
தற்போதைய மற்றும் எதிர்கால அச்சுறுத்தல்கள்: பூச்சி தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகள் (ஒரு கட்டுப்பாட்டு திட்டத்துடன் தற்போதைய); நீரின் தரம் (இடத்தில் கட்டுப்பாட்டு திட்டம்) மற்றும் காலநிலை மாற்றம் (எதிர்காலத்தில் நீர் மேலாண்மை உத்திகள் உருவாக்கப்பட்டு செயல்படுத்தப்பட்டு சாத்தியமான மாற்றங்களைத் தணிக்கவும் மாற்றியமைக்கவும்)
முகவரி:
652 ஏரி மோகோவன் சாலை, விண்டன் வடக்கு வி.ஐ.சி, ஆஸ்திரேலியா
பொது அணுகல்: ஆம்
தற்போதைய மற்றும் எதிர்கால அச்சுறுத்தல்கள்: பூச்சி தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகள் (ஒரு கட்டுப்பாட்டு திட்டத்துடன் தற்போதைய); நீரின் தரம் (இடத்தில் கட்டுப்பாட்டு திட்டம்) மற்றும் காலநிலை மாற்றம் (எதிர்காலத்தில் நீர் மேலாண்மை உத்திகள் உருவாக்கப்பட்டு செயல்படுத்தப்பட்டு சாத்தியமான மாற்றங்களைத் தணிக்கவும் மாற்றியமைக்கவும்)
முகவரி:
ஸ்வான் லேக் தேசிய வனவிலங்கு புகலிடம், மெண்டன், MO, அமெரிக்கா
பொது அணுகல்: வரையறுக்கப்பட்டவை (எ.கா., அனுமதி, மேற்பார்வை போன்றவை)
தற்போதைய மற்றும் எதிர்கால அச்சுறுத்தல்கள்: கடல் மட்ட உயர்வு
முகவரி:
டில்மான் தீவு, எம்.டி 21671, அமெரிக்கா, ஐக்கிய மாநிலங்கள் 21671
பொது அணுகல்: ஆம்
தற்போதைய மற்றும் எதிர்கால அச்சுறுத்தல்கள்: கடலோர அரிப்பு மற்றும் கடல் மட்ட உயர்வு.
முகவரி:
769 சச்சுஸ்ட் பாயிண்ட் ரோடு, மிடில்டவுன், ஆர்ஐ 02842